Dâng Hoa Kính Đức Mẹ 26/05/2018 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, DCCT Sài Gòn“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa. thần trí tôi hớn hở vui mừng. Vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi” (Lc 1, 46-47) Dâng Hoa Kính Đức Mẹ 26/05/2018 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Dòng Chua Cứu Thế_Xom Giáo 1-3-4-5

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes