Xin Ba Ngôi Hiệp Nhất


Xin Ba Ngôi Hiệp Nhất - (Lạy Ba Ngôi chí thánh giữa một thế giới đầy bất công...) Sáng Tác: Lm. Duy Linh Phạm Hồng Nhật Pianist: Vickie Ca Đoàn Thánh Gia

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes