Bài giảng của ĐTC Phanxico trong nghi thức tấn phong Hồng Y ngày 28.06.2018“Môn đệ Chúa Kitô đừng để tâm hồn ra hư hỏng và bị cầm tù bởi các luận luận kiểu thế gian và làm cho mình không còn nhận ra điều gì là quan trọng. ‘Giữa các con thì không được như thế’: là tiếng nói của Chúa cứu cộng đoàn khỏi cái nhìn quy kỷ, chỉ nhìn về mình, thay vì hướng cái nhìn, sự quan tâm, mong đợi và trái tim đến điều quan trọng duy nhất là SỨ VỤ.” Bài giảng của ĐTC trong nghi thức tấn phong Hồng Y ngày 28.06.2018

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes