LỜI HẰNG SỐNG Thứ Sáu 29.06.2018: THÁNH PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ TÔNG ĐỒLời Hằng Sống Thứ Sáu 29.06.2018 THÁNH PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ TÔNG ĐỒ Linh mục Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes