Bài giảng của Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn: Lãnh nhận Chúa Thánh Thần


Nguồn: WGPSG: Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn đã giảng cho các em Rước Lễ Lần Đầu - Lãnh nhận Bí tích Thêm Sức và Rước lễ Trọng thể, vào lúc 17g30 ngày 0-6-2018 tại Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes