BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM Từ Ngày 06 – 09/06/2018


BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM Từ Ngày 06 – 09/06/2018 Những bản tin sẽ phát: 1: Giáo Phận Đà Nẵng : Thánh Lễ Phong Chức Linh Mục 2: Gp Bùi Chu: Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục 3: Linh Mục Đoàn Giáo Phận Thái Bình Tĩnh Tâm Tháng 6 Năm 2018 4: Tĩnh Tâm Linh Mục Giáo Phận Xuân Lộc 2018

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes