Giảng lễ Chúa Nhật XI Thường Niên Mc 4,26-34_17g 00 – Lm Anphongsô Phạm Gia Thụy CSsR 17/06/2018


Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất (Mc 4,26) Giảng lễ Chúa Nhật XI Thường Niên Mc 4,26-34_17g 00 – Lm Anphongsô Phạm Gia Thụy CSsR 17/06/2018 chuacuuthe.com

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes