Giảng lễ Chúa Nhật XI Thường Niên Mc 4_26-34 (lễ Thiếu Nhi) – Lm Giuse Nguyễn Quốc Toản CSsR 17/06/2018


"Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất."(Mc 4, 31) Giảng lễ Chúa Nhật XI Thường Niên Mc 4,26-34_15g 30 – Lm Giuse Nguyễn Quốc Toản CSsR 17/06/2018 chuacuuthe.com

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes