Hành Hương & Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 02.06.2018 tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn


Hành Hương & Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 02.06.2018 tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn
"Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2, 19)

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes