Hành Hương & Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đầu tháng 06.2018 tại Đền ĐMHCG Hà Nội (Thái Hà)Trực Tiếp: Hành Hương & Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đầu tháng 06.2018 tại Đền ĐMHCG Hà Nội (Thái Hà)

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes