LỜI HẰNG SỐNG Thứ Bảy 02/06/2018: "Sống sự thật" - Lm. Giuse Nguyễn Văn Toản, DCCT


LỜI HẰNG SỐNG Thứ Bảy 02/06/2018 - Sống sự thật Linh mục. Giuse Nguyễn Văn Toản, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes