LỜI HẰNG SỐNG Thứ Tư 13/06/2018 - THẦY ĐẾN KHÔNG PHẢI ĐỂ BÃI BỎ, NHƯNG LÀ ĐỂ KIỆN TOÀN


LỜI HẰNG SỐNG Thứ Tư 13/06/2018 - THẦY ĐẾN KHÔNG PHẢI ĐỂ BÃI BỎ, NHƯNG LÀ ĐỂ KIỆN TOÀN Lm. Giuse Nguyễn Văn Toản, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes