“Phỉ báng Thiên Chúa là tội nghiêm trọng nhất”. Bài huấn dụ của ĐTC hôm Chúa Nhật 10.06.2018


“Phỉ báng Thiên Chúa là tội nghiêm trọng nhất”. Bài huấn dụ của ĐTC hôm Chúa Nhật 10.06.2018

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes