Phỏng vấn Lm Phêrô Kim Long: HỒNG ÂN THÁNH NHẠC


Web HĐGMVN: Ủy Ban Truyền Thông trực thuộc HĐGMVN có cuộc phỏng vấn Linh mục sư Phê rô Kim Long nhân dịp kỷ niệm 50 năm Hồng Ân Linh Mục (1968 - 2018),

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes