Trực tiếp: Thánh lễ Chúa Nhật XII TN_Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả 08g 00 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR


"Tên cháu là Gioan." Ai nấy đều bỡ ngỡ ..."Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?" (Lc 1, 57-66) Chúa Nhật XII Thường Niên B Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả (Lc 1, 57-66. 80) 08g 00 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn dcctvn.org 24/06/2018

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes