Trực tiếp: Thánh lễ Chúa Nhật XII TN_Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả (15g 30 - lễ Thiếu Nhi) tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR


"Tên cháu là Gioan." Ai nấy đều bỡ ngỡ ..."Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?" (Lc 1, 57-66) Chúa Nhật XII Thường Niên B Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả (Lc 1, 57-66. 80) 015g 30 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn dcctvn.org 24/06/2018

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes