VUI SỐNG TIN MỪNG - Mẹ Maria giúp con thi hành ý Chúa. - Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT.


VUI SỐNG TIN MỪNG - Mẹ Maria giúp con thi hành ý Chúa. - Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT.
Bài chia sẻ tại trong buổi Hành hương KÍnh Đức Mẹ tại Nhà thờ Huyện Sỹ, thứ tư ngày 13.6.2018.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes