Bài giảng: Giáo xứ Thái Hà hành hương kính các Thánh Tử Đạo tại trung tâm hành hương Sở KiệnBài giảng: Giáo xứ Thái Hà hành hương kính các Thánh Tử Đạo tại trung tâm hành hương Sở Kiện Lm. Giuse Đỗ Đình Tư, CSsR

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes