CHƯƠNG TRÌNH VỌNG THỨC - Lm. Gioan Phanxico Vũ Thế Toàn S.J: "Việc khai thác bóc lột phụ nữ"CHƯƠNG TRÌNH VỌNG THỨC - Lm. Gioan Phanxico Vũ Thế Toàn S.J
Người Công Giáo Việt Nam trước vấn nạn thời đại: "Việc khai thác bóc lột phụ nữ"
Nguồn: Vọng Thức

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes