Bài hát hay: Tạ Ơn - St. Nhạc Sĩ Ý Vũ - Trình bày: Thoại Nghi và Tuyết Mai- Bài hát : Tạ Ơn - Sáng tác: NS Ý Vũ - Trình bày: Ca Sĩ Thoại Nghi và Tuyết Mai.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes