ĐH GLV GP ĐÀ NẴNG 2018: “Sống tinh thần tử đạo qua di ngôn của Anrê Phú Yên”Nhân ngày lễ kính Chân phước Anrê Phú Yên ngày 26/07/2018, ngày hành hương của Giáo lý viên giáo phận, Ban Giáo Lý Đức Tin Giáo phận tổ chức ngày đại hội hành hương tại Đền Thánh Anrê Phú Yên – Phước Kiều cho các anh chị em giáo lý viên tại các giáo xứ, giáo họ biệt lập và cộng đoàn dòng tu, BTT sẽ trực tiếp buổi Trình bày đề tài: “Sống tinh thần tử đạo qua di ngôn của chân phước An-rê Phú Yên” dự kiến từ 08g15-09g00.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes