BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM Từ Ngày 30 – 3/07/2018


BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM Từ Ngày 30 – 3/07/2018 Những bản tin sẽ phát: 1: Đức Tân Giám Mục Thanh Hóa Dâng Thánh Lễ Tạ Ơn Tại Quê Hương Phúc Lãng 2: Cung hiến Thánh đường Giáo xứ Giáo Lạc 3: Thánh lễ tạ ơn và cung hiến nhà thờ Vĩnh Hòa, giáo hạt Cam Lâm 4: Phú Nhai: 153 em rước lễ Bao đồng

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes