LỜI HẰNG SỐNG Thứ Năm 05.07.2018: YÊSU THẤU HIỂU LÒNG NGƯỜI


Lời Hằng Sống Thứ Năm 05.07.2018 YÊSU THẤU HIỂU LÒNG NGƯỜI Linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes