CÁC BÀI GIẢNG LỄ CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN BCÁC BÀI GIẢNG LỄ CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN B
1.Lm. Giuse Lê Quang UY, DCCT
2.Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Bích, DCCT
3.Lm. Giuse Phạm Văn Bảo, DCCT
4.Lm. Giuse Nguyễn Tuấn Minh, DCCT (lễ thiếu nhi)
5.Lm. Tôma Trương Đình Sơn, DCCT
6.Bài giảng cho người Khiếm thính, NTĐB Sài Gòn

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes