Hành Hương Năm Thánh Của Liên Tu Sĩ Giáo Phận Đà Nẵng Tại Đền Thánh Phước Kiều 02/7/2018Theo chương trình, Quý Liên Tu Sĩ Giáo Phận Đà Nẵng sẽ có ngày hành hương Năm Thánh Tôn Vinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, BTT dự kiến sẽ trực tiếp các sinh hoạt của quý liên tu sĩ tại Đền Thánh Phước Kiều theo lịch trình:
- 8g30: Sinh hoạt khởi động (tại Đền Thánh Chân Phước Anrê Phú Yên) - 9g00-10g00: Giờ hành hương - Chầu Chúa + chia sẻ (Cha Giaxinto Võ Thành Châu) - 10g00: giải lao - 10g15: Đức Cha Giáo Phận ban huấn từ - 11g00: Thánh Lễ (Quý Cha mang theo áo lễ đỏ)

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes