Chúa Nhật XIV Thường Niên B (Mc 6_1-6 ) (lễ thiếu nhi) - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR 08/07/2018“Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi.” ( Mc 6, 4) Chúa Nhật XIV Thường Niên B (Mc 6, 1-6 ) 15g 30 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR 08/07/2018

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes