Giảng lễ Chúa Nhật XIV Thường Niên Mc 6_1-6: 8g 30 – Lm Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh CSsR 08/07/2018“Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi.”(Mc 6,4) Giảng lễ Chúa Nhật XIV Thường Niên Mc 6_1-6: 8g 30 – Lm Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh CSsR 08/07/2018

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes