Diễn Nguyện Mừng NĂM THÁNH BÁCH CHU NIÊN - Hội Dòng Xitô Thánh Gia 1918 - 2018

Diễn Nguyện mừng Năm Thánh Bách Chu Niên. Ngày Cha Tổ Phụ Biển Đức Thuận Lập Dòng ( 15.08.1918 - 15.08.2018 ) tại Đan Viện Thánh Mẫu Phước Sơn , vào lúc 07h30'' thứ ba, ngày 24.07.2018

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes