Thánh Lễ Mừng NĂM THÁNH BÁCH CHU NIÊN - Hội Dòng Xitô Thánh Gia 1918 - 2018Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh ( Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam ) chủ sự Thánh Lễ , Mừng Năm Thánh Bách Chu Niên. Ngày Cha Tổ Phụ Biển Đức Thuận Lập Dòng ( 15.08.1918 - 15.08.2018 ) tại Nguyện Đường " Nhà Cha " Đan Viện Thánh Mẫu Phước Sơn , vào lúc 10h00' thứ ba, ngày 24.07.2018 .

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes