Giáo Hội Năm Châu 09/07/2018: Phản ứng tại Phi Luật Tân trước sự báng bổ của Rodrigo Duterte• Các Giám Mục Phi Luật Tân bác bỏ cáo buộc mưu toan lật đổ chính quyền • Tuyên bố của Ủy Ban Giáo Dân Phi Luật Tân về những lời lẽ phạm thượng của tổng thống Rodrigo Duterte • Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Đức Tân Tổng Giám Mục Peter Andrew Comensoli cho Tổng Giáo Phận Melbourne • Giáo phận Darwin, Australia có tân Giám Mục • Tổng Giám Mục Đức đầu tiên công bố cho người phối ngẫu Tin Lành được rước lễ • Đức Hồng Y Müller chỉ trích các giám mục Đức muốn đặt hướng đi cho Giáo Hội • Đức Hồng Y Müller nói các Giám Mục Đức đang để cho thế giaan dạy bảo thay vì dạy bảo thế gian • Quan điểm của Đức Hồng Y Müller về vấn đề đồng tính luyến ái

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes