Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Sáng Thứ Hai 09.07.2018Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Sáng Thứ Hai 09.07.2018
1.Ngày 09.07 Thánh Nicholas Pieck và các Bạn
2.LỜI HẰNG SỐNG Thứ Hai 09.07.2018: ĐỨC TIN CAN TRƯỜNG
3.Bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Phanxico vào trưa Chúa Nhật 08.07.2018

4.Giảng lễ Hành Hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp_Lm Anphongsô Trần Ngọc Hướng, DCCT
5.Giáo Hội Năm Châu 09.07.2018: Phản ứng tại Phi Luật Tân trước sự báng bổ của Rodrigo Dut
erte

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes