Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Chiều Thứ Ba 10.07.2018Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Chiều Thứ Ba 10.07.2018
1.PHÚT CẦU NGUYỆN, THỨ BA 10.07.2018
2.Bài giảng: "Ơn gọi làm ngôn sứ"(Thánh lễ cầu nguyện cho Công Lý & Hòa Bình)
3.Hội Luận Cafe Đá với Lm. Anton Lê Ngọc Thanh, DCCT & Lm.Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCT về đề tài: "Mạng Xã Hội: Facebook và Minds"
4.Phỏng vấn: Linh mục Giuse Nguyễn Công Đoan, SJ về Dòng St. Paul và Kinh Nghiệm Tù Đày Sau Năm 1975

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes