Phỏng vấn: Linh mục Giuse Nguyễn Công Đoan, SJ về Dòng St. Paul và Kinh Nghiệm Tù Đày Sau Năm 1975Vietcatholic Phỏng Vấn Đặc Biệt Linh mục Giuse Nguyễn Công Đoan, SJ về Dòng St. Paul và Kinh Nghiệm Tù Đày Sau Năm 1975

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes