Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Sáng Thứ Hai 16.07.2018Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Sáng Thứ Hai 16.07.2018
1.Ngày 16.07 Ðức Mẹ núi Carmel
2.Gương Tử Đạo: Thánh Anrê Nguyễn Kim Thông và thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần
3.LỜI HẰNG SỐNG Thứ Hai 16.07.2018: CHUẨN MỰC HÒA BÌNH CỦA CHÚA KITÔ
4.THÁNH CA:
- "Tình Người Linh Mục" - Lm. Trần Tuấn - Lửa Hồng Music
- "LẶNG" Sáng tác: Lm Trần Tuấn - Trình Bày: Teresa Nguyễn, Guitar: Xuân Huy
5.Kinh Truyền Tin với ĐTC Chúa nhật 15.07.2018: Chúa Kitô - điểm quy chiếu của nhà truyền giáo
6.Giảng lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Lm Giuse Nguyễn Duy Hải, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes