Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Sáng Thứ Sáu 20.07.2018Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Sáng Thứ Sáu 20.07.2018
1.Ngày 20.07 Thánh Apollinaris thành Ravenna
2.Thánh Gioan Baotixita Trần Ngọc Cỏn (1805-1835)
3.LỜI HẰNG SỐNG Thứ Sáu 20.07.2018- CHUẨN MỰC LUẬT PHÁP CỦA CHÚA KITÔ
4.PHÚT SUY TƯ:
- Con người thường lầm lỗi, quan trọng là có biến hoán cải hay không
- Hãy nhìn lên thánh giá Chúa trong những lúc nguy nan
5."ĐỪNG SỢ HÃI"- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC GIÁM MỤC MICAE HOÀNG ĐỨC OANH TẠI THỦ THIÊM NGÀY 20.05.2018

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes