LỜI HẰNG SỐNG Thứ Sáu 20.07.2018: CHUẨN MỰC LUẬT PHÁP CỦA CHÚA KITÔLời Hằng Sống Thứ Sáu 20.07.2018 CHUẨN MỰC LUẬT PHÁP CỦA CHÚA KITÔ Linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, OP

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes