Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Chiều Thứ Ba 03.07.2018Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Chiều Thứ Ba 03.07.2018
1.PHÚT CẦU NGUYỆN, THỨ BA 03.07.2018
2.PHÚT SUY TƯ:
- Con người là kẻ thù nguy hiểm nhất của chính mình
- Công lý của Chúa
- Kẻ cắp ổ bánh mì và tội dửng dưng
3.Trùng tu Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn: Nghi thức gỡ ngói
4. Thánh lễ Tiếng Anh Hằng Ngày
03.07.2018 | Daily TV Mass Tuesday July 3 2018

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes