Khai mạc Năm Thánh kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại nhà thờ Đình Khao, Gp. Vĩnh Long ngày 03.07.2018

Khai mạc Năm Thánh kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại nhà thờ Đình Khao, Gp. Vĩnh Long ngày 03.07.2018

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes