Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Chiều Thứ Hai 16.07.2018Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Chiều Thứ Hai 16.07.2018
1.Giảng lễ Chúa Nhật Mừng Lễ Chúa Cứu Thế 15.07.2018 tại DCCT Sài Gòn – Lm Giuse Nguyễn Thể Hiện DCCT
2.Giảng lễ Chúa Nhật Mừng Lễ Chúa Cứu Thế (lễ tạ ơn 4 Tân Linh mục)15.07.2018 tại DCCT Hà Nội – Lm Giuse Nguyễn Văn Toản DCCT
3.Bài giảng cho người Khiếm thính- Chúa Nhật XV thường niên năm B 2018 (Mc 6,7-13) tại NTĐB Sài Gòn 
4.THÁNH CA - LỬA HÔNG MUSIC
- "Bờ Vai Giê-Su" - Nhóm Angelo
- "Ra Khơi Cùng Đức Ki-Tô" - Ca Sĩ- Tuyết Mai
- "Nguyện Khúc" - Ca Sĩ: Hoài Nam

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes