KHÓA HỌC TRUYỀN HÌNH VÀ EDITING VIDEOS, VietCatholic 2018KHÓA HỌC TRUYỀN HÌNH VÀ EDITING VIDEOS với sự tham dự của 17 Linh mục, Chủng sinh và Nữ tu Việt Nam đang du học tại Hoa Kỳ tại Văn phòng VietCatholic Nam California từ ngày 15-21/7/2018 VietCatholic tổ chức và bảo trợ và với sự nâng đỡ của: Đức ông Phạm quốc Tuấn & Cha Nguyễn Quốc Dũng, CSsR Ban Giảng dạy: Cha Gioan Trần Công Nghị, Cha Bart. Nguyễn Đình Phước Các chuyên viên kỹ thuật và video editing: Anh Nguyễn Hóa, Anh Lê Sự, Anh Chị Phạm Thái Các chuyên viên chương trình TV: Anh Lưu văn Lễ và Anh Mai Tuấn, Thanh Lan, Thanh Thảo, cùng Nhóm Phóng Viên và XNV VietCatholic.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes