Thánh Phê-rô Phan Hữu Đa (1802-1862)Thánh Phê-rô Phan Hữu Đa (1802-1862) "Nếu quan tha và cho cho về với gia đình thì tôi đa tạ quan ,còn việc bước lên ảnh tượng CHúa tôi ,thì dứt khoát là không bao giờ tôi nghe lời quan "

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes