LỜI HẰNG SỐNG Thứ Ba 10.07.2018: CHẠNH LÒNG THƯƠNG


Lời Hằng Sống Thứ Ba 10.07.2018 CHẠNH LÒNG THƯƠNG Linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại , DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes