Thời Sự Giáo Hội và Thế Giới Ngày Nay, Thứ Hai 9/7/2018Chương trình của chúng tôi hôm nay gồm có các tin chính như sau: 1- Kinh Lạy Nữ Vương với Đức Thánh Cha, Chúa Nhật ngày 8 tháng 7. 2- Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ cầu cho người di dân. 3- Công bố Huấn Thị về Đoàn Trinh Nữ Thánh Hiến. 4-, quan niệm của Đức Giáo Hoàng Phanxicô về sinh thái là “mọi vật trong vũ trụ đều được liên kết với nhau”. 5- Lần đầu tiên một giáo dân được bổ nhiệm đứng đầu một Bộ của Tòa Thánh. 6- Đại hội Phong trào Tổ Ấm Focolare qui tụ nhiều người trẻ từ 100 quốc gia đến Manila, Phi Luật Tân. 7- ‘Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ’ (ACN) đem hy vọng đến cho các Kitô hữu đau khổ. 8- Chính phủ tỉnh Hà Nam, Trung Quốc: nỗ lực ngăn chặn các phóng viên nước ngoài báo cáo về tình trạng bách hại tôn giáo trong nước. 9- Đêm Thắp Nến Cầu Nguyện cho Quê Hương Việt Nam tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, miền Nam California. 10- Giới thiệu bài hát: Con Có Một Tổ Quốc.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes