LỜI HẰNG SỐNG Thứ Ba 24.07.2018: THI HÀNH Ý MUỐN CỦA THIÊN CHÚALời Hằng Sống Thứ Ba 24.07.2018 THI HÀNH Ý MUỐN CỦA THIÊN CHÚA Linh mục Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes