Thánh Ca và Đời Sống "Tín Thác - Lạy Chúa Con Đặt Hy Vọng Nơi Ngài" - Nhạc Sĩ Lê Đức Hùng - Ca sĩ Đông NghiThánh Ca và Đời Sống Bài Hát: Tín Thác Sáng Tác: Nhạc Sĩ Lê Đức Hùng Trình Bày: Ca sĩ Đông Nghi

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes