Ngày 15 - 07: Thánh Anrê Nguyễn Kim Thông và thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần


Ngày 15 - 07: Thánh Anrê Nguyễn Kim Thông và thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes