LỜI HẰNG SỐNGChúa Nhật 15.07.2018: DẤN THÂN CHO NHỮNG NGƯỜI BỊ TỔN THƯƠNGLời Hằng Sống Chúa Nhật 15.07.2018 DẤN THÂN CHO NHỮNG NGƯỜI BỊ TỔN THƯƠNG Linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại , DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes