Ngày 31 - 07: Cha Thánh Phêrô Đoàn Công Quí và Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng.Nguồn: WGPSG: Ngày 31 - 07: Cha Thánh Phêrô Đoàn Công Quí và Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng. Trích Hạnh các Thánh Tử Đạo Việt Nam do Hội Đồng Giám Mục Việt Nam phát hành. Chủ biên: Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Khảm.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes