ĐÊM DIỄN NGUYỆN KỶ NIỆM 30 NĂM TÔN PHONG HIỂN THÁNH tại Gx. Quần Cống, Gp. Bùi Chu ngày 30.07.2018Trực tiếp: ĐÊM DIỄN NGUYỆN KỶ NIỆM 30 NĂM TÔN PHONG HIỂN THÁNH tại Gx. Quần Cống, Gp. Bùi Chu ngày 30.07.2018

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes