Noi gương Chân phước Anrê Phú Yên, hãy sống vẹn tình trọn nghĩa với Chúa và tha nhân


NĂM THÁNH TÔN VINH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM: CHIÊM NGẮM, HỌC HỎI VÀ BẮT CHƯỚC GƯƠNG SỐNG CHÂN PHƯỚC ANRÊ PHÚ YÊN, NGƯỜI CHỨNG THỨ NHẤT CỦA GIÁO HỘI TẠI VIỆT NAM. Đề tài 1: NOI GƯƠNG CHÂN PHƯỚC ANRÊ PHÚ YÊN, HÃY SỐNG TRỌN TÌNH VẸN NGHĨA VỚI CHÚA VÀ THA NHÂN Lm. Giuse Nguyễn Quốc Quang

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes